Хари Андреев Владимиров
Елмира Хайри Исмаил
 
 
Професионална информация:
Професионална информация:
 
 • Право - Юридически факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 1979г.
 • 38 години член на Софийска адвокатска колегия
 • 12 години член на Съвета на Софийска адвокатска колегия
 • 3 години член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата
 • 2 години член на Дисциплинарния съд при Съвета на Софийска адвокатска колегия
 

 

 • Втора английска езикова гимназия, София , 1997 г.
 • Право - Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2002 г.
 • Тюркология – Център за източни езици и култури, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2002 г.
 • 16 години член на Софийска адвокатска колегия
 
 

Име: Хари Андреев Владимиров

Дата на раждане:
18.09.1954 г.

 
 • Право - Юридически факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 1979г.
 • 38 години член на Софийска адвокатска колегия
 • 12 години член на Съвета на Софийска адвокатска колегия
 • 3 години член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата
     
 
 
 

Име: Елмира Хайри
Исмаил

Дата на раждане:
29.03.1979 г.

 
 • Втора английска езикова гимназия, София, 1997 г.
 • Право - Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2002 г.
 • Тюркология – Център за източни езици и култури, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2002 г.
 • 16 години член на Софийска адвокатска колегия

 
 

Copyright © 2010 Hari Vladimirov & Elmira Ismail. All rights reserved. Design by pc-guru.bg