Hayri Hakki Ismail
Elmira Hayri Ismail
 
 
Uygulamalar:
Uygulamalar:
 
 • Ceza Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Haksiz muamele
 
 • Ceza Hukuku
 • Haksiz muamele
 • Is Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Idari Hukuk
 

 

  Yabanci dil:
Turkce
 

 

  Yabanci dil:
Ingilizce Turkce
 
 

Adi: Hari Andreev Vladimirov /Hayri Hakki Ismail/

Dogum tarihi: 18.09.1954

 
 • Mezuniyet: Sofya "Sv. Kliment Ohridski" Universitesinin Hukuk Fakultesi, 1979
 • 33 yil Sofya Barosu uyesi
 • 12 yil Sofya Barosunun Konseyi uyesi
 • 3 yil barolarin Yuce Disiplin Kurulu uyesi
 
 
 

Adi: Elmira Hayri Ismail

 

Dogum tarihi: 29.03.1979
 
 
 • 2 Ingiliz Lisesi, Sofya, 1997
 • Sofya "Sv. Kliment Ohridski" Universitesinin Hukuk Fakultesi, 2002
 • Sofya "Sv. Kliment Ohridski" Universitesinin Klasik ve Modern Filoloji Fakultesi, Dogu Dilleri ve Kulturleri Merkezi, Turkoloji, 2002
 • 11 yil Sofya Barosu uyesi


 
 

Copyright © 2010 Hari Vladimirov & Elmira Ismail. All rights reserved. Design by pc-guru.bg